ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ผ่าระบบบริหารจัดการน้ำของไทยมั่นคงจริงหรือ

ตีตรงจุดชวนไขปริศนา ทำไมแล้งซ้ำซาก ท่วมทุกปี จะบริหารจัดการกันอย่างไร คนไทยจะมีความมั่นคงในการใช้น้ำได้หรือไม่...