เกาะกระแสออนไลน์

เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน พร้อมอบรมออนไลน์

เพจไทยคู่ฟ้า ได้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ขับขี่ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถต่ออายุใบขับขี่ ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะทุกประเภทได้ล่วงหน้าถึง 6 เดือน จากเดิม 3 เดือน พร้อมขยายอายุผลการอบรม e-Learning เป็น 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการทำใบขับขี่ได้มากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือขับขี่มากขึ้น ส่งผลให้ สนง.ขนส่ง อาจไม่สามารถรองรับและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการต่ออายุใบขับขี่ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลาในการมาติดต่อกับ สนง.ขนส่ง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ไทยคู่ฟ้า 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง