สนามข่าว 7 สี

ชื่นชม พิมรี่พาย ช่วยชาวบ้านขุดบ่อบาดาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชม "พิมรี่พาย" แม่ค้าออนไลน์ ช่วยชาวบ้านขุดบ่อบาบาล พร้อมชี้แจงประเด็นการขุดบ่อบาดาลของรัฐ โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังร่วมงานทำบุญตักบาตร และให้โอวาทข้าราชการ ในโอกาส ครบรอบ 29 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยขอชื่นชมการกระทำของพิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ที่ใช้เงินส่วนตัวขุดบ่อบาดาลช่วยชาวบ้าน

แต่กรณีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงว่า บ่อบาดาลที่พิมรี่พายขุดลงไป ลึกเพียง 40-50 เมตร และโชคดีที่เจอน้ำบาดาล จึงใช้งบในการขุดเจาะไม่มาก แต่ในกรณีบางบ่อที่ภาครัฐขุดลึกลงไป ต้องขุดลงไปกว่า 100 เมตร ถึงเจอแหล่งน้ำบาดาล หรืออาจจะลึกมากไปกว่านั้นถึงจะเจอ จึงใช้งบประมาณที่สูงกว่า ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และวิธีการในพื้นที่นั้น ๆ พร้อมยืนยันว่าการขุดบ่อลาดาลของกระทรวงฯ มีราคากลางที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้ถูกต้อง โปร่งใส แต่ถึงอย่างไรก็ขอชื่นชมการกระทำดังกล่าว ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม