เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA สนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส จ.สุราษฎร์ธานี

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนบนเกาะสมุย ให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 ล้านบาท สร้างศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยยามค่ำคืน และขยายเขตระบบไฟฟ้าให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่ชุมชนบ้านพังกา อีกจำนวน 10 ครัวเรือน

PEA ยังได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงเสาไฟฟ้ากว่า 200 ต้น ลงดิน บริเวณถนนสายเลียบชายหาดเฉวง ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ทำให้ถนนสายนี้ เกิดความสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุยต่อไป