เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ให้บริการ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั่วไทย

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจกับบริการสถานีหัวจ่ายอัดประจุไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ที่ PEA VOLTA BPC ณ ปั๊มบางจาก ชะอำปาร์ค จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบัน PEA VOLTA เปิดให้บริการจำนวน 17 สถานีหลัก ที่สามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาตำแหน่งและนำทางไปยังสถานี ตรวจสอบสถานะสถานีอัดประจุ พร้อมชำระค่าบริการผ่านระบบการเติมเงินได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และรวดเร็ว เพราะเป็นหัวจ่ายแบบชาร์จเร็ว โดย 1 สถานี มี 5 หัวจ่าย สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง

การติดตั้งจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า หรือ EV Charger Station ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายผู้นำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ด้วยกลยุทธ์ Greenovative Experience โดยจะเปิดให้บริการบนเส้นทางสายหลัก 56 สาขา ต่อเนื่องทุกระยะ 100 กิโลเมตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั่วประเทศ 75 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2564