7 สีช่วยชาวบ้าน

เรียกร้องให้แก้ปัญหาการใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท จ.ชลบุรี

ชาวบ้านที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรียกร้องให้มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทในบางจุด ที่ยังไม่รองรับกับการพัฒนาพื้นที่

ชาวบ้านในตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มารวมตัวกันริมถนนสุขุมวิท แยกไฟแดงกิโลเมตรที่ 10 เพื่อเรียกร้องเรื่องความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดย นายยอดชาย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง เปิดเผยว่า การออกมาร้องเรียนในครั้งนี้ เพราะต้องการให้มีการพิจารณาปัญหาการใช้เส้นทางที่ยังไม่ได้รับความสะดวก เพื่อรองรับกับโครงการ EEC ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ควรจะส่งเสริมให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

โดยข้อเรียกร้องของชาวบ้าน สรุปได้ดังนี้คือ ต้องการสะพานทางเดินแบบโปร่ง ไม่ใช่แบบทึบ ขอให้เพิ่มจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงวงเวียน ทั้งฝั่งตลาด กม.10 และฝั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, เพิ่มจุดกลับรถระหว่างแยก กม.10-กม.8 อีก 1 จุด และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมบริเวณทางแยกเข้าโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ด้วย

ซึ่งนายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ที่ได้เดินทางมารับฟังและรับหนังสือจากชาวบ้าน เปิดเผยว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปประชุมหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนี้อีก 1 เดือน จะเชิญทุกฝ่ายรวมทั้งชาวบ้านมาร่วมเสนอแนวทางแก้ไขด้วย