7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ชวนคนไทยบริจาคโลหิต สำรองใช้ช่วงสงกรานต์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยบริจาคโลหิตสำรอง ไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

โครงการ "แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต" เป็นโครงการรณรงค์ต่อเนื่องที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ยกเว้นปีที่ผ่านมา ที่ต้องงดจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งปกติจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี แต่ปีนี้หันมารณรงค์ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริจาคโลหิต เพื่อสำรองให้แก่ผู้ป่วยในช่วงสงกรานต์

ในแต่ละวัน ศูนย์บริการโลหิตฯ จะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,500-2,000 ยูนิต และมีโลหิตสำรองคงคลังไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งทุกวันโรงพยาบาลต่าง ๆ มีผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่ปัจุจบันพบว่ามีผู้มาบริจาคโลหิตน้อยลง ทำให้จัดหาเพียงพอต่อการจ่ายต่อวันเท่านั้น แต่ไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองคงคลัง

ส่วนผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต สามารถเดินทางไปบริจาคได้ทุกวัน ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในส่วนภูมิภาค สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ แต่ปีนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว ก็สามารถบริจาคได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องเว้นระยะหลังฉีดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1-2 สัปดาห์