เกาะกระแสออนไลน์

ลองเช็กด้วยตัวเอง อาการโควิด-19 เบื้องต้น เป็นอย่างไร?

กลายเป็นประเด็นที่เรายังคงติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 หรือโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังมีรายงานข่าวว่า พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ติดเชื้อจากสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับผู้ที่ต้องการเช็กอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอาการหากป่วยหรือมีเชื้อโควิด-19 ทางกรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวอาการของผู้ป่วย การรักษา ไปจนถึงคำแนะเกี่ยวกับการป้องกันไว้ดังนี้

1.อาการของผู้ป่วย

-ระยะฟักตัวเชื้อโควิด-19 อยู่ที่  2-14 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต

โดยกรมควบคุมโรคระบุว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการคล้ายไข้หวัด อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต แม้ว่าอาการหลายอย่างจะคล้ายคลึง แต่เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อ

2.รักษาอย่างไร

-การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการป่วยต่างๆ 

3.เชื้อไวรัสอยู่บนสิ่งของได้กี่ชั่วโมง

-ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าโควิด-19 อยู่บนพื้นผิวได้นานเพียงใด ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า ไวรัสอาจอยู่รอดได้ในไม่กี่ชั่วโมง โดยน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถฆ่าเชื้อไวรัสไม่ให้สามารถแพร่เชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันเบื้องต้นที่คนนิยมทำกันมากๆ คือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ

4.การแพร่กระจายของเชื้อโรค และการป้องกันตนเอง

-ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้

-ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์ แต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศนำร่องให้ผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดสีแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ห้ามเข้าพื้นที่ ถ้าหากเข้ามาจะต้องมีการกักตัวก่อน 14 วัน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวหรือลงทะเบียนผ่าน QR Code และกักตัวเองที่บ้าน ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค