7HDร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์สถานบันเทิงกระจาย 18 จังหวัด ศบค.ไม่ประกาศปรับโซนสี

วันนี้ ( 7 เม.ย.64 ) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เผยว่า ศบค.ได้รับการกระจายของผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์สถานบันเทิง เนื่องจากนักเที่ยว นักดนตรี และพนักงาน ไปสถานบันเทิงหลายแห่งต่อเนื่องกันภายในเคืนเดียว ทำให้ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.- 6 เม.ย 64 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 291 คน กระจายไปใน 18 จังหวัด ได้แก่ กทม. 200 คน  ชลบุรี 23 คน สมุทรปราการ 18 คน สุพรรณบุรี 14 คน นนทบุรี 13 คน นครปฐม 7 คน ปทุมธานี 5 คน เชียงใหม่ 2 คน ชุมพร 2 คน สมุทรสาคร 2 คน และ เลย กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี สระแก้ว มีผู้ติดเชื้อจังหวัดละ 1 คน  นอกจากนี้ยังได้รับรายงานเพิ่มเติม พบผู้ติดเชื้อใน ยโสธร เพชรบูรณ์ เชียงราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงใน กทม.

วันนี้ ศบค.ชุดเล็ก ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอให้ปรับโซนสีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดตามสถานการณ์ ซึ่งเสนอให้ยกระดับความเข้มข้นอีกครั้ง แต่ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ยังไม่มีมติให้ปรับโซนพื้นที่ ควบคุมหรือโซนสี ตามที่ คณะกรรมการ EOC เสนอ  โดยให้ สธ.เร่งหามาตรการที่เหมาะสมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทำงานร่วมกับจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณาจัดการแต่ละพื้นที่ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เช่น กรณี จ.เชียงใหม่ เมื่อมีรายงานผู้ติดเชื้อ จังหวัดได้ทบทวนมาตรการปิดสถานบริการ 2 แห่ง 14 วัน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่พบการระบาด ติดตามมาตรการของจังหวัดปลายทางว่าต้องกักตัวหรือไม่อย่างไร
 
พญ.อภิสมัย กล่าวด้วยว่า ศบค.มองว่า การใช้ยาแรงปิดหมดทั้งประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ จึงให้แต่ละจังหวัดซึ่งเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่เป็นอย่างดี ประเมินและออกมาตรการจัดการปัญหาร่วมกัน โดย ศบค.เห็นชอบมาตรการจัดการ 3 ระดับ คือ 1 กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานบริการการ จะมีคำสั่งปิด 14 วัน  2 กรณีพบการติดเชื้อกระจายไปในสถานบริการหลายแห่ง สั่งปิดทั้งโซน และ 3 กรณีการติดเชื้อกระจายไปทั่วจังหวัด ให้สั่งปิดสถานบริการทั้งจังหวัด

“สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง หากไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติกันอีกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุด ” พญ.อภิสมัยกล่าว