7HD ร้อนออนไลน์

ชาวสระแก้วแห่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงผับทองหล่อพุ่ง

วันนี้ (7 เม.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสระแก้ว เชื่อมโยงคลัสเตอร์ผับทองหล่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเที่ยวชายไทยอายุ 41 ปี เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ ส่งผลให้ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในจังหวัดสระแก้ว เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้วตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เป็นจำนวนมาก ก่อนเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้ (7 เม.ย.64) เป็นต้นไป ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ได้เปิดบริการจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับผู้มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ตามไทม์ไลน์ที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 6 7 และ 8 โดยทางสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้ระดมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงมาให้บริการ

นายเรเยส ราย รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันนี้มีผู้เดินทางมารายงานตัวกว่า 500 คน เนื่องจากมีผู้มาขอตรวจเป็นจำนวนมาก บางคนวิตกกังวลว่าจะติดเชื้อแต่บางคนก็ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่า จุดตรวจคัดกรองอำเภอเมืองสระแก้ว จะดำเนินการตรวจเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ในห้วงวันและเวลาที่ทางจังหวัดประกาศ และอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วเท่านั้น เพื่อค้นหาบุคคลกลุ่มเสี่ยงก่อน สำหรับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง สามารถขอตรวจได้ที่โรงพยาบาลอื่นๆ ทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว

อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสะแก้ว” ได้อัปเดตสถานที่เสี่ยงล่าสุด ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 27 แห่ง เป็น 42 แห่ง ขอให้ผู้ที่เดินทางไปตามสถานที่และช่วงเวลาดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน โดยขอให้โทรสายด่วนของโรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า ยังไม่ต้องมาโรงพยาบาล และย้ำว่า “โทรก่อนล่วงหน้า ยังไม่ต้องมาโรงพยาบาล” สำหรับท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ขอให้ไปตรวจโควิด-19 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว เวลา 8.30-16.00 น.