ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : น้ำดื่ม-น้ำใช้ สะอาดเพียงพอทุกหมู่บ้านในปี 2580 หรือไม่

วันนี้ไปชำแหละการเข้าถึงน้ำประปาของคนไทย ใครจะคิด ว่ามีอีกถึง 30 ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงน้ำประปา...