ข่าวเด็ด 7 สี

คลัสเตอร์ติดโควิด-19 สถานบันเทิงกระจายไปแล้ว 15 จังหวัด

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยคลัสเตอร์การระบาดในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง พบผู้ติดเชื้อแล้ว รวม 291 คน กระจายไป 15 จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 200 คน รองมาเป็นชลบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี เชียงใหม่ ชุมพร สมุทรสาคร เลย กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี และสระแก้ว

สำหรับการระบาดในรอบนี้ ล่าสุด ศบค.ชุดเล็กยังไม่ตัดสินใจปรับโซนสีระดับพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ ตามที่ข้อเสนอศูนย์ปฏิบัติการ EOC ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ให้กระทรวงสาธารณสุขไปประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง ในการปรับพื้นที่โซนสี และการจัดพื้นที่ควบคุม