ห้องข่าวภาคเที่ยง

การประชุมร่วมรัฐสภาฯ เริ่มพิจารณา พ.ร.บ.ประชามติ

รายงานสดจากรัฐสภา ประธานวิปรัฐบาล เสนอขอเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาออกไปก่อน เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลุกลาม แต่ประธานรัฐสภา ยืนยัน องค์ประชุมครบต้องเดินหน้าต่อ หากเลื่อน จะไม่มีการเปิดสมัยวิสามัญอีก

การประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ไม่สามารถเปิดประชุมได้ตามกำหนดเวลาเดิมในเวลา 09.30 น. เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ขอให้สมาชิกที่เซ็นชื่อแล้วและไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ สส.พรรคเพื่อไทย ได้หารือขอให้ประธานรัฐสภา สอบสวนสมาชิกเป็นรายบุคคลถึงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเจตนาที่ต้องการจะให้องค์ประชุมไม่ครบ ทั้งที่เป็นการพิจารณากฎหมายสำคัญ

ในที่สุดก็สามารถเปิดประชุมได้ ในเวลา 10.00 น. แต่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ได้เสนอขอให้เลื่อนวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติออกไปก่อน เนื่องจากมีสมาชิกลาประชุมหลายคน ซึ่งนายชวน ยืนยันว่าเมื่อครบองค์ประชุมแล้วก็จะต้องเดินหน้าประชุมต่อไป เพราะการเปิดประชุมในครั้งนี้เป็นความต้องการของสมาชิกรัฐสภาเอง ดังนั้นหากเลื่อนการประชุมออกไปก็จะไม่มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญอีก

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มต้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ วาระ 2 ในมาตรา 10 โดยกรรมาธิการได้เสนอปรับแก้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับมาตรา 9 ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก่อนหน้านี้ นายชวน หลีกภัย ได้ยืนยันว่ารัฐสภามีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสาธารณสุข ดังนั้นหาก สส.ของพรรคภูมิใจไทย ที่ลาการประชุมไปตรวจคัดกรองเชื้อและมีผลออกมาเป็นลบก็สามารถกลับมาร่วมประชุมได้ตามปกติ

สส.พรรคพลังประชารัฐ ได้เรียกร้องขอให้รัฐสภา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับสมาชิกทุกคน เนื่องจากถือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง ต้องใกล้ชิดกับประชาชน ไม่อยากให้มองว่าเป็นกลุ่ม VIP ที่ได้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ