ห้องข่าวภาคเที่ยง

คลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ กระจายหลายจังหวัด

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อวันนี้ (7 เม.ย.) จำนวน 10 คน กระจายใน 4 อำเภอ โดยแยกเป็นอำเภอเมืองชลบุรี 1 คน อำเภอศรีราชา 4 คน อำเภอบางละมุง 5 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร 2 คน และงานมอเตอร์โชว์ จังหวัดนนทบุรี 2 คน ขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ปฏิบัติการตรวจค้นหาคนติดเชื้อเชิงรุก

นอกจากนี้ยังส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงไปตรวจเพิ่มเติมอีก 207 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจและยังตรวจผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงในชลบุรี ทุกแห่งอีก 806 คน อีกทั้งขอให้ผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งพนักงานสถานบันเทิงในอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และบางละมุง ทุกคนไปตรวจหาเชื้อโดยด่วน

ทางจังหวัดชลบุรียังได้ออกประกาศยกเลิกจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี งานเทศกาลวันไหล ประจำปี 2564 ซึ่งจะช่วยลดการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก การจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดหรืออยู่ร่วมกันในพื้นที่แออัดเป็นเวลานาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 คน กระจายใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนนทบุรี 4 คน อำเภอปากเกร็ด 5 คน อำเภอบางบัวทอง 5 คน อำเภอบางใหญ่ 3 คน และอำเภอบางกรวย 2 คน โดยเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร

ก่อนหน้านี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ประกาศให้ชาวนนทบุรี ที่เดินทางไปสถานที่ 17 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไปใช้บริการ พร้อมขอความร่วมมือลงทะเบียนที่แท้จริงตาม QR CODE เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค อย่างไรก็ตามขณะนี้จังหวัดนนทบุรี ยังไม่ประกาศคำสั่งใดๆ ถึงมาตรการการเฝ้าระวังออกมาและยังไม่ได้รับรายงานจากผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ ว่ามีผู้ติดเชื้อจากการจัดงาน

เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 2 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่และมีผู้เชื่อมโยงอีกประมาณ 200 คน ขณะนี้สาธารณสุขเชียงใหม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่แน่ชัด แต่ได้สั่งปิดสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่ง 14 วัน

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เพิ่มมาตรการควบคุมโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนของอากาศภายในสถานบันเทิง หรือร้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน หากสถานที่ใดหรือสถานบันเทิงใดไม่ปฏิบัติตามก็จะสั่งปิดชั่วคราว เพื่อให้ไปปรับปรุงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีคำสั่งห้ามจัดคอนเสิร์ตภายในสถานบันเทิงที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมากโดยเด็ดขาด

ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้รายงานตัวและกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

ส่วนการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ สำนักงานขนส่ง อบจ.ขอนแก่น ก็ตั้งจุดคัดกรองเข้ม โดยทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและนำบัตรประชาชนสแกนยืนยันตัวตนที่จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19