เจาะประเด็นข่าว 7HD

จังหวัดภาคอีสานเข้ม! ประชาชนจาก 5 จังหวัดสีแดง เข้าพื้นที่ต้องกักตัว

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดสีแดง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ และกักตัวที่บ้าน หรือลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด ช่วงเวลาที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาประกาศคุมเข้มช่วงสงกรานต์ ประชาชนจาก 5 จังหวัดสีแดง เข้าพื้นที่ต้องรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐ และกักตัวเอง 14 วัน หากไม่สามารถกักตัวได้ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ก่อนนำผลมายืนยันจึงเข้าพื้นที่ได้

เช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ กำชับผู้นำชุมชนและ อสม.ตรวจคัดกรองและสอบสวนโรค ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่

โดยเฉพาะมาจาก 5 จังหวัดสีแดง หากเข้ามาในพื้นที่ต้องลงทะเบียน และกักตัวในบ้านไม่น้อยกว่า 10 วัน หากมีไข้ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้ง และหายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบส่งโรงพยาบาลและรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬทราบทันที