เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายงานพิเศษ : รู้จักมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช รัฐตั้งเป้าลดเวลาเดินทาง – กระตุ้นเศรษฐกิจ

เส้นทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” เริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดหนองคาย

เส้นทางเริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ สิ้นสุดทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ รวมระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร

หากเดินทางตามถนนเส้นหลักในช่วงเวลาปกติ จากเส้นทางบางปะอินถึงตัวเมืองนครราชสีมา วันนี้เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แต่หากช่วงเทศกาล ซึ่งมีประชาชนกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก อาจต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

กระทรวงคมนาคมประเมินว่า หากสามารถเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” จะสามารถลดเวลาเดินทางได้อย่างน้อย 40 นาที - 1 ชั่วโมง

โดยจะมีด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 แห่ง กำหนดค่าผ่านทางรวมทั้งเส้นทาง ในช่วง 5 ปีแรก ตั้งแต่ 240 - 550 บาท

ก่อนหน้านี้ การก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-นครราชสีมา” เจอทั้งปัญหาการทำประชาพิจารณ์ และข้อร้องเรียนการเวนคืนที่ดินผ่านพื้นที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของชาวบ้าน ไปจนถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างบางจุดที่ต้องผ่านเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในอำเภอปากช่อง ที่มีเสียงสะท้อนความกังวลจากคนในพื้นที่ออกมาเป็นระยะ จนต้องหยุดก่อสร้างเพื่อปรับแก้แบบ ส่งผลให้เสียงบประมาณเพิ่ม และขยายเวลาเปิดใช้งานจริง จากเดิมที่กำหนดไว้ต้นปี 2565 เป็นที่ 2566