7hdร้อนออนไลน์

หอการค้า คาดกระทบ 5 พันล้าน หากล็อคดาวน์ช่วงสงกรานต์

วันนี้ (7 เม.ย.64) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยเผย หลังเข้าหารือกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมรับมือการแพร่ระบาดที่คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์นี้ ซึ่งการคาดการณ์ว่า จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประมาณ 5 พันล้านบาท หากมีการล็อกดาวน์

อย่างไรก็ตาม ทาง กทม.และหอการค้าไทยได้ร่วมกันวางแผน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นเป็นหลัก ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ โดยจะควบคุมการเปิด - ปิดบางธุรกิจและพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด รวมทั้งภาคเอกชนช่วยสื่อสารกับประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับแผนรองรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขต กทม. ซึ่งภายในสิ้นปีนี้คาดว่า กทม.จะได้รับโควตาวัคซีนประมาณ 10 ล้านโดส  แต่เนื่องด้วยขณะนี้ ความสามารถในการฉีดวัคซีนของ กทม. อยู่ที่ประมาณวันละ 5 พัน ถึง 1 หมื่นคนต่อวันเท่านั้น โดยใช้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 11 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดอื่น 31 แห่ง รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง

นายสนั่น ยังกล่าวอีกว่า หอการค้าไทยได้ประสานความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้บริการครอบคลุมประชากรใน กทม. โดยแผนทั้งหมดนี้ หอการค้าไทย และภาคเอกชนจะร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับ กทม. เพื่อให้การดำเนินงานนี้แล้วเสร็จภายในเดือนเ เม.ย. และ กทม.จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนได้ในเดือน มิ.ย. ที่จะถึงนี้