7HDร้อนออนไลน์

สธ.จ่อเสนอ ศบค.ประกาศโซนจังหวัดสีแดงคุมโควิด แย้มมีมากกว่า 5 จังหวัด

วันนี้ ( 7 เม.ย.64 )  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในประเทศไทย ว่า ขณะนี้มีการระบาดในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และกระจายไปในหลายจังหวัดค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์หากไม่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นของการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ

สำหรับมาตรการแบ่งโซนพื้นที่จังหวัดเพื่อบริหารสถานการณ์ตามความเสี่ยง ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ประกาศกลุ่มจังหวัดสีแดง เบื้องต้น 5 จังหวัด ตามที่เสนอเข้า ศบค.ชุดเล็ก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ยืนยันว่า ศบค.ชุดเล็กไม่ได้มีการปัดตก แต่ให้กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงมหาดไทย หารือเพิ่มเติมเพื่อจัดแบ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภายใน 1-2 วัน นี้จะเสนอความเห็นกลับไปที่ ศบค.ชุดเล็ก อย่างไรก็ตาม มีหารือและเห็นตรงกันในเบื้องต้น อาจจะมีการประกาศพื้นที่สีแดงเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะขณะนี้พบการระบาดมากขึ้นในหลายจังหวัด รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีข้อเสนอให้ปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ด้วย โดยจะมีมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ แต่ต้องนำหารือกับกับกระทรวงมหาดไทยก่อน