ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

เวลา 08.55 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการกาชาด ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำคณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานครบรอบ 10 ปี การดำเนินงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด และร่วมออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พันเอกหญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ผู้อำนวยการกองพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 นำคณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี 2563 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้พยากรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรณ์ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วย

เวลา 13.56 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

นายกิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ ทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมครอบครัว จิราธิวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำนางกาญจนา เชื่อมไมตรีสกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด