ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดพิจิตร

ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในจังหวัดพิจิตร 

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 1,116 ชุด ไปมอบแก่นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี ไปกล่าวให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 5 คน ในตำบลท่าไผ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

จังหวัดพิจิตร ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ทำให้เกิดความเสียหายใน 12 อำเภอ รวม 1,116 ครัวเรือน บ้านพักเสียหาย 1,116 หลัง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด