เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD เราย้อนไปดูพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 51 ปีที่แล้วกัน

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ. พุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2513 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานประกอบเจิมพระกริ่งทักษิณชัยมงคลและพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ ที่จะไปบรรจุในฐานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

สำหรับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ 14 จังหวัด มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของสกุลอินเดียใต้ ประยุกต์ให้เป็นพุทธศิลปสมัยปัจจุบัน

สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จไปทรงทำพิธีเบิกพระเนตรหน้าพระพักตร์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และทรงเสด็จไปยังที่บรรจุพระกริ่ง พระบูชา และพระเหรียญ ที่ฐานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

สำหรับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงบริเวณเขากงในพื้นที่ 142 ไร่ ให้เป็นพุทธอุทธยานสวยงามร่มรื่น เป็นรมณีย์แก่พุทธศานิกชนชาวใต้สืบมา