เช้านี้ที่หมอชิต

การรถไฟฯ คืนเงินค่าตั๋วเต็มราคา ให้คนยกเลิกเดินทางช่วงสงกรานต์

เช้านี้ที่หมอชิต - การรถไฟแห่งประเทศไทย คืนเงินค่าตั๋วโดยสารเต็มราคา สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายนนี้ ให้สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา โดยต้องแจ้งก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน

ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 

นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน-เช็กเอาต์ แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี-ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยทันที