สนามข่าว 7 สี

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : สแกนไทยชนะก่อนเข้าร้าน

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : สแกนไทยชนะก่อนเข้าร้าน