เช้าข่าว 7 สี

เร่งทำบั้งไฟ สืบสานประเพณีวิถีอีสาน จ.ยโสธร

ค่ายบั้งไฟหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ต่างเร่งทำบั้งไฟหลากหลายชนิด เตรียมส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่จะซื้อบั้งไฟ ไปใช้จุด ในงานประเพณี บุญบั้งไฟประจำปี 2564

นายพิมาย โชคชนะ ช่างทำบั้งไฟในตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระบุว่า ในปีนี้ทางจังหวัดยโสธร อนุญาตให้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งผลดีกับค่ายบั้งไฟต่างๆ ที่จะมีรายได้ในการจำหน่ายบั้งไฟ โดยต่างเร่งนำดินประสิว และถ่านเข้าเครื่องบดให้ละเอียด คลุกรวมเป็นดินปืน นำอัดเข้าไปในกระบอก PVC ขนาด 5 นิ้ว ทำเป็นบั้งไฟแสน และเตรียมลำไม้ไผ่ มาประกอบเป็นหางของบั้งไฟ รอจำหน่ายให้กับลูกค้า นำไปใช้จุดบั้งไฟ โดยหลายชุมชน จะเริ่มจัดงานประเพณีบั้งไฟ ตั้งแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

ช่างทำบั้งไฟ ระบุว่าปีที่ผ่านมา ได้ลงทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำบั้งไฟ เป็นจำนวนเงินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่มีการจุดบั้งไฟ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้หลายแสนบาท เงินที่ลงทุนไปก็ยังไม่ได้คืน แต่หลังจากทราบว่า ในปีนี้ทางจังหวัดยโสธร ได้อนุญาตให้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้ ก็เชื่อว่าบั้งไฟที่จัดทำขึ้น น่าจะขายได้ เพื่อนำเงินที่ใช้ลงทุนกลับคืนมา โดยในช่วงนี้ เริ่มมีลูกค้าสั่งซื้อบั้งไฟเข้ามาแล้ว

ด้านคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จังหวัดยโสธร ระบุว่า ได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2564 โดยให้จัดงานได้ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล แต่ให้งดการจัดกิจกรรมโยนโคลน และไม่ให้มีการพนันขันต่อทุกประเภท พร้อมทั้งให้ระมัดระวังการรวมกลุ่มดื่มสุรา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด