เช้าข่าว 7 สี

แกะสลักผลเมล่อน เพิ่มมูลค่าการตลาด จ.นครราชสีมา

เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนไร้สาร ที่บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ 3 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยังคงสามารถจำหน่ายเมล่อนได้ตลอดทั้งปี มีออเดอร์สั่งล่วงหน้าเข้ามาตลอด จนทำส่งให้ตลาดไม่ทัน นายถนอม ขันทองคำ บอกว่า ตนเองได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกเมล่อน ผ่านทางบริษัทแห่งหนึ่ง จึงเริ่มทำการทดลองปลูก เพราะเห็นว่าเป็นพืชที่มีคนปลูกน้อย สามารถกำหนดราคาเองได้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อผลิตเมล่อน โดยไม่ใช้สารเคมี แต่ยังคงให้ผลผลิตที่ทัดเทียม หรือสูงกว่าเมล่อนที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป

ด้วยการสรรหาพืช ที่มีแร่ธาตุเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน มาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ และได้พืชที่ให้แร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต มาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพมากถึง 16 ชนิด พร้อมกับหาวิธีเพิ่มความหวานให้กับเมล่อน เพื่อยกระดับให้มีความโดดเด่น ด้วยการเพิ่มธาตุโพแทสเซียม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยการใช้ผงโกโก้ และน้ำมะพร้าวหมัก จนสามารถสร้างความหวานให้กับเมล่อน ได้มากถึง 19 องศาบริกซ์ สูงกว่าเมล่อนทั่วไปที่มีค่าความหวาน อยู่ที่ 14 องศาบริกซ์ เท่านั้น ขณะนี้สามารถปลูก และเก็บเกี่ยวเมล่อนได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมูลค่า ด้วยการแกะสลัก ผลเมล่อน ด้วยการแกะสลัก ผลเมล่อน ให้เป็นลวดลายต่างๆ ตามที่ลูกค้าออร์เดอร์สั่งเข้ามา เพื่อนำไปเป็นของฝาก เช่นลายไทย ลายมังกร ลายสิงห์ โดยค่าแกะสลักจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง