เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 เมษายน 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 เมษายน 2564

ไทยตอนบน ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้