ข่าวดึก 7HD

เปิดคลังตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 40 ตันก่อนเผา

อย.ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง น้ำหนักรวมกว่า 40 ตัน ที่คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อแสดงความโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายครั้งที่ 51 ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ในการตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง จะตรวจทั้งน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง หลังจากนั้นจะห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วบรรจุลงหีบห่อ ติดหมายเลข

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า อย.ได้เก็บรักษายาเสพติดของกลาง ในระหว่างการพิจารณาคดีไว้ ที่คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง ปี 2564 มียาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง จำนวนรวมกว่า 40,598 กิโลกรัม จาก 168 คดี มีเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า มากที่สุดกว่า 27,777 กิโลกรัม รองลงมา ไอซ์ น้ำหนักกว่า 12,199 กิโลกรัม และเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 170 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมียาเสพติดอื่นๆ ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง