ข่าวดึก 7HD

กรมการขนส่งทางบกขอรถบรรทุกหยุดวิ่งช่วงสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้หยุดวิ่ง งดการว่าจ้างขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนนี้ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการ เช่น สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือ

แต่สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้ โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน ใช้ช่องทางจราจรซ้ายสุดเท่านั้น ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง และตลอดทำการขนส่งต้องตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ให้เป็นปกติตลอดเวลา

ขณะที่กระทรวงคมนาคมออกประกาศมาตรการแนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้หน่วยบริการระบบขนส่งอนุญาตให้คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด, ให้เข้มงวดการตรวจวัดคัดกรอง, ให้ดูแลทำความสะอาดทุกผิวสัมผัส เช่น ห้องสุขา ช่องแอร์ ทุกชั่วโมง และที่สำคัญพนักงานและผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ