7HD ร้อนออนไลน์

ชื่นชม เด็ก ป.4 พูดอังกฤษสำเนียงเป๊ะ

จากกรณีผู้โพสต์ลงในโลกโซเชียล ว่า ที่โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและชัดเจนดีมาก ทางผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปพบกับนักเรียนทั้งสอง คือเด็กหญิง ชฎาภัทร์ อินธิเดช หรือน้องเปีย อายุ 10 ปี และเด็กหญิง หฤทัย นะรากุล หรือน้องแก้ว อายุ 10 ปี โดยทั้งคู่เรียนอยู่ชั้น ป.4 และได้แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจนดีมาก

เมื่อได้พูดคุยกัน ทั้งน้องเปียและน้องแก้ว เล่าว่า ได้เรียนและชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล ซึ่งคุณครูก็แนะนำสอนสั่งมาตลอด ประกอบกับเรียนในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนอยู่เรื่อยซึ่งพวกตนเรียนด้วยความสนุกไม่รู้สึกเบื่อ

ด้าน น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง กล่าวว่า โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2563 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนอยู่ 95 คน นักเรียนในโรงเรียนของเรานี้ แต่เดิมมาไม่เคยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเลย เพราะอยู่บ้านนอกห่างไกลความเจริญ จนกระทั่งเมื่อปี 2562 ได้มีผู้ใหญ่ใจดีมีใจบุญ ได้สนับสนุนโปรแกรมไดเน็ต (DynEd) แก่โรงเรียนเรามา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แทนครู ซึ่งครูเราไม่จำเป็นต้องมีวิชาเอกเราใช้โปรแกรมเบ็ดเสร็จ เราเรียนรู้จากโปรแกรม

นอกจากนั้นคุณครูก็จัดกิจกรรมหลังจากที่เรียนไดเน็ต หลังจากเวลา14.00 น.หรือบ่ายสอง จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการพัฒนา นโยบายของโรงเรียนคือเน้นฟัง พูด มีการพูดคุยกันเป็นธรรมชาติตลอดที่ทำได้ในโรงเรียน แล้วก็มีการบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ คือไม่ว่าครูสอนวิชาอะไรก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง กล่าวต่อไปว่า พูดถึงภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนของเรานี้ ถ้าในเรื่องการสื่อสารนี้ นักเรียนสามารถสื่อสารกันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในโรงเรียน ถ้าระดับแอดวานซ์ขึ้นมามีความสามารถสูงขึ้นก็มีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนฝึกพูดตั้งชั้นอนุบาลขึ้นมาเลย เบื้องต้นเลยตัวไดเน็ตนี้ มีโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยธรรมชาติโดยใช้สมองเป็นฐาน เราให้นักเรียนฟังพูดก่อน ค่อยมาอ่านเขียน แล้วเน้นที่โฟนิกส์ คือการออกเสียง เด็กออกเสียงได้ชัดเจนตรงกับเจ้าของภาษา ทำให้นักเรียนของเราฟังเจ้าของภาษารู้เรื่องและเจ้าของภาษาฟังเรารู้เรื่อง

ขณะที่ นายสันตชัย แห่งธรรม ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้กล่าวภายหลังจากนำคณะครูของโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ว่า เนื่องจากทราบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและชัดเจนดี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนโรงเรียนที่ตนเป็นผู้อำนวยการอยู่ คือเป็นโรงเรียนบ้านนอก ไม่ใช่โรงเรียนที่อยู่ในเมืองในจังหวัด เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน แต่เป็นเพราะว่าคณะครูบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้อำนวยการมีความสามารถในการปลูกฝังให้ลูกๆ นักเรียนได้ฝึกพูดจนสามารถพูดได้คล่องและชัดเจนดีมาก จึงหวังว่ามาเรียนรู้เพื่อจะนำไปใช้ในการสอนนักเรียนในโรงเรียนของตน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง