รอบรั้วรอบโลก

รัฐบาลอังกฤษ อนุมัติงบช่วยเหลือชาวฮ่องกงย้ายถิ่นฐาน

อังกฤษอนุมัติงบประมาณกว่า 40 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยเหลือชาวฮ่องกงที่ต้องการย้ายถิ่นไปยังอังกฤษ หลังจีนเริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

รัฐบาลอังกฤษอนุมัติงบประมาณ 43 ล้านปอนด์ หรือมากกว่า 1,859 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวฮ่องกงที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังอังกฤษ หลังจีนเริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว จะใช้ในการช่วยเหลือจัดหาบ้านพัก, โรงเรียน และจัดหางาน รวมทั้ง ความช่วยเหลือด้านภาษา นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้ง เวลคัม ฮัป (Welcome Hubs) เพื่อให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีชาวฮ่องกงลงทะเบียนขอวีซ่าแล้วราว 27,000 คน และคาดว่าในเวลา 5 ปี จะมีผู้ลงทะเบียนราว 258,000-322,000 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ชาวฮ่องกงได้รับสถานะพลเมืองอังกฤษ (โพ้นทะเล) ได้จำนวน 2.9 ล้านคน และสถานะผู้อยู่ในอุปการะอีกราว 2.3 ล้านคน