เกาะกระแสออนไลน์

ทัวร์เที่ยวไทย เตรียมพร้อม! รัฐช่วยจ่ายสูงสุดคนละ 5,000 บาท เริ่มโครงการ พ.ค.นี้

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถึงครึ่งปีหลัง โดยรายละเอียดของโครงเริ่มมีความชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการทัวร์เที่ยวไทย คือ โครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท จำกัดเพียง  1 ล้านสิทธิ

ทัวร์เที่ยวไทย รับสิทธิ 5,000 บาท เปิดเงื่อนไขโครงการ - ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบ

ทัวร์เที่ยวไทย มีเงื่อนไขโครงการดังนี้ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ
- ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน
- ใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
- ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค. - ส.ค. 2564
- บริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จากนั้นให้จัดทำโปรแกรมนำเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน จะขายขั้นต่ำราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม
- บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 ราย ต่อ 1 บริษัท
-จำกัดจำนวน 1 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้ โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นการส่งเสริมฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึงร้อยละ 17 ของจีดีพี

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์