ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขยายผลตรวจคลัสเตอร์สถานบันเทิง ย่านทองหล่อ / ตลาดสดบางแค 5 แห่ง กลับมาเปิดได้แล้ว

ขยายผลตรวจคลัสเตอร์สถานบันเทิง ย่านทองหล่อ
โฆษกกรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง อัปเดตสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม.ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ รวม 267 คน ในช่วงวันที่ 3 ถึง 6 เมษายน ที่ผ่านมา มีทั้งพนักงาน คนมาเที่ยว และผู้สัมผัสเสี่ยง ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งกระจายใน 8 เขต จากสถานบันเทิง 21 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมโรค ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด ขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือบอกข้อมูล Timeline ที่เป็นจริง จะช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

ตลาดสดบางแค 5 แห่ง กลับมาเปิดได้แล้ว
พ่อค้าผู้ค้าและผู้ประกอบการตลาดบางแค ทั้ง 5 ตลาดสด ได้กลับมาเปิดตลาด เปิดการค้าขายตามปกติแล้ว หลังปิดไปนาน 1 เดือน โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไปก่อนหน้านี้ และทำรางระบายน้ำใหม่ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ตลาดสะอาด ทุกแผงค้า จัดทำป้ายที่แสดงหมายเลขแผง ชื่อผู้ค้า ติดตั้งที่แผงอย่างชัดเจน 5. จัดให้มีทางเดินภายในตลาดกว้างขึ้น เพื่อลดความแออัดในตลาด

กทม. ได้กำชับให้ผู้ค้าและประชาชนผู้ใช้บริการตลาด ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมหน้ากากตลอดเวลา อย่าได้ประมาท และใส่อย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็กอิน-เช้กเอ๊า ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาด

สำหรับ 5 ตลาดบางแค เปิดค้าขายได้ ยกเว้นตลาดวันเดอร์ จะเปิดภายหลังเทศกาลสงกรานต์