ห้องข่าวภาคเที่ยง

รฟท.รับคืนตั๋วโดยสารเต็มราคา

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผู้โดยสารที่จะขอคืนตั๋ว จะได้รับเงินคืนเต็มราคา แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ซื้อตั๋วโดยสารรายบุคคล, ตั๋วโดยสารหมู่คณะ, ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ, ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า ต้องติดต่อทำเรื่องก่อนขบวนรถออกเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่หากออกตั๋วโดยสาร ด้วยการชำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสดจะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น

ส่วนกรณีที่จังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยทุกกรณีเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นผู้ที่จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ต ให้แนบไฟล์ตั๋วยื่นคำร้องขอคืนเงินทางอีเมล