ห้องข่าวภาคเที่ยง

กทม.ยกเลิกจัดงานสงกรานต์

กทม.ยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพฯ ที่ลานคนเมือง ทั้งการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมไปถึงกิจกรรมของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กทม.หากงดการจัดงานไม่ได้ ขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมอย่างระมัดระวัง และแนะนำให้ประชาชนสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปพื้นที่ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุด้วย