เจาะประเด็นข่าว 7HD

นายกรัฐมนตรี ย้ำมาตรการคุมโควิด-19 ในสถานบันเทิง - สธ.ชงปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้กับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1.หากพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ใดให้ปิดทันทีอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 2.หากพบติดเชื้อหลายแห่งใกล้เคียงกันให้ปิดทั้งพื้นที่ 2 สัปดาห์ และ 3.ถ้าเกิดขึ้นหลายแห่งในจังหวัดก็ให้ปิดสถานบริการทั้งจังหวัด 2 สัปดาห์ มาตรการนี้ใช้กับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มด้วย

พร้อมให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดตลาด สถานประกอบ จำหน่ายอาหาร โรงงาน ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษาเป็นการชั่วคราว หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรือสั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือสงสัยเป็นโรคติดต่อ หยุดประกอบกิจกรรม หรือเข้าสถานที่ดังกล่าว

ด้าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยถึงผลการประชุม ศบค.ชุดเล็ก กรณีการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิง ซึ่งแหล่งแพร่เชื้อส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร และได้รับข้อมูลยืนยันว่า มาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ติดเชื้อใหม่ที่เกิดขึ้น เกือบครึ่งประเทศแล้ว 

โดยภาพการติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร มีการสอบสวนพบว่ามีการติดเชื้อพุ่งสูงมากในพื้นที่ทองหล่อ สถานที่ที่พบการแพร่ระบาด เป็นพื้นที่ปิดมิดชิดอับชื้นติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นบุคคลในสถานบันเทิงเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจทั้งหมด การดื่มการสูบบุหรี่ใช้เวลานานๆ ใกล้ชิดกัน ย่อมมีโอกาสติดเชื้อสูง

โดยที่ประชุม ศบค.ยังไม่เปลี่ยนสีกรุงเทพมหานคร เพราะเกรงจะกระทบต่อการวางแผนการเดินทาง และจะกระทบกับผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด

ดังนั้น ศบค.จะให้กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องปิดสถานประกอบการ อาบอบนวด ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นรายจังหวัด

การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ข้อ คือ เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง และจังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นทางผ่าน โดยทั้ง 41 จังหวัด จะมีการปิดสถานบันเทิงอย่างน้อย 14 วัน โดยจะนำเสนอวันพรุ่งนี้ (9 เม.ย.) ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก โดยผู้อำนวยการ ศบค. จะเป็นผู้ลงนามข้อกำหนดใหม่