7HDร้อนออนไลน์

"รามาธิบดี-ศิริราช" บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยง

วันนี้ ( 8 เม.ย.64 ) รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศ เรื่อง พบบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 คน โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่โรงพยาบาล และนอกเวลาการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 4 คน และ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 คน

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และส่งไปรักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของ บุคลากรและผู้รับบริการแล้ว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อน การเข้ามารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกล (Telemedicine) แทน และปฏิบัติตามมาตรการของ โรงพยาบาลที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/08/606eccda028660.88450704.jpg

ทางด้าน รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เปิดเผยว่าตรวจพบแพทย์ติดเชื้อโควิด จำนวน 2 คน เป็นแพทย์ประจำบ้าน รพ.ศิริราช สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด กับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เบื้องต้นจากการสอบสวนโรคทราบว่าติดเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัว และได้เข้ามาตรวจหาโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64  และพบว่ามีการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้การตรวจสอบคัดกรองกลุ่มบุคลากรและผู้ป่วย ที่เข้าข่ายสัมผัสใกลัชิดกับแพทย์ทั้ง 2 คน และนำเข้ากักตัวเพื่อตรวจหาเชื้อ