เจาะประเด็นข่าว 7HD

บึงกาฬ ยกระดับคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ พื้นที่ควบคุมต้องกักตัวที่บ้าน 10 วัน

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกส่วนราชการ ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

ให้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และขอให้ผู้ใช้บริการทุกรายลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ให้สาธารณสุขจังหวัดตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางมาเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, นครปฐม, ตาก และราชบุรี ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมแนะนำให้กักตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน

ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ประกาศขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม ต้องไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังอาการ รวมถึงให้มีการกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา10 วัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ งดไปสถานที่ชุมชน และหากมีอาการน่าสงสัย ให้รีบพบแพทย์ทันที

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดแล้ว

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการคุมเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ภายใน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึง โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เดินทางไปยังสถานที่ชุมชนแออัด เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และตลาด เป็นต้น

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม จะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผล ความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน