เจาะประเด็นข่าว 7HD

แขวงทางหลวงยโสธร เร่งติดป้ายเตือนจุดเสี่ยงช่วงสงกรานต์

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยโสธร ร่วมกับองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นและตำรวจ เร่งติดตั้งป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงและป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามถนนสายหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย