7HDร้อนออนไลน์

สุพรรณบุรีตรวจเชิงรุก พบผู้ติดโควิดอรก 4 คน

วันนี้ (8 เม.ย.) นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเชิงรุกซึ่งหากสามารถพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ได้เร็ว ก็จะสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้เร็ว การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องแข่งกับเวลา ทุกนาทีหากช้า โอกาสในการแพร่ระบาดของโรคก็จะเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต่าง ๆและการดำเนินงาน Active Case finding ในวันที่ 8-9 เม.ย. ที่ ตลาดพอเพียง

โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขของไทม์ไลน์ ซึ่งมีทั้งพนักงานขายของทั่วไป พนักงานศูนย์อาหาร พนักงานเสิร์ฟอาหารในห้างสรรพสินค้า พนักงานฟู้ดแพนด้า สาวพีอาร์ แม่ค้าตลาดขุนไกร และบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และพระสงฆ์วัดไชนาวาส ประมาณวันละไม่เกิน 350 คน

ล่าสุด นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 คน รวมมีผู้ป่วย 69 คน โดยในภาพรวมทั้งหมดและเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับกลุ่มแพที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเยอะมากถึง 37 คน ทั้งหมดบ้านอยู่ในเขต อ.เมืองสุพรรณบุรี ส่วนการรักษาจากทั้งหมด 69 คน รายรักษาหายแล้ว 33 คน ยังเหลือรักษาตัวอยู่อีก 36 คน โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 อำเภอสองพี่น้อง

นอกจากนี้ทางจังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี หารือเรื่องห้องพักสำหรับผู้ป่วย ซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องกันมาร่วมสัปดาห์แล้ว ต้องรีบหาสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วย โดยได้เตรียมสถานที่คือโรงพยาบาลอู่ทองสำรองไว้ กรณีถ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 เต็ม

ส่วนเรื่องการกักตัวเริ่มมีปัญหา เนื่องจากจำนวนของกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น จำนวนคนก็กระจายมากขึ้น วันนี้ที่โรงแรมกีฬา( Local Quarantine ) ของสุพรรณบุรี เรามีผู้กักตัวทั้งหมด 52 คน ในขณะที่ห้องพักมีอยู่ 52 ห้องและใช้ไปแล้ว 50 ห้อง เหลือเพียง 2 ห้อง สำหรับผู้ป่วยที่พบล่าสุดทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลท่าระหัด และการไฟฟ้าสุพรรณบุรี ซึ่งไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแพ จ.กาญจนบุรี และก็มากระจายแพร่เชื้อกัน

ขณะที่มาตรการควบคุมหลังจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี เปลี่ยนไปเยอะ มีการกระจายของโรคไปหลายจุด คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติเฉพาะ อ.เมืองให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยห้ามนั่งดื่มสุราในร้านอาหาร สถานบริการ และให้ปิดร้านไม่เกิน 21.00 น. กิจกรรมอื่นที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ สปา บ้านลม บ้านบอล โดยคำสั่งนี้จะมีผลในวันที่ 9 เม.ย.