เช้าข่าว 7 สี

เจ้าก๊อตซิลลาลิงแสมอ้วนเข้ากรุงแล้ว

สัตวแพทย์ที่ทำการดูแลเจ้าก๊อตซิลลา บอกว่าการเคลื่อนย้ายรอบนี้อาจจะทำให้ลิงเครียดบ้างเพราะต้องเดินทางไกล แต่สักพักจะปรับตัวได้ โดยภาพรวมเจ้าก๊อตซิลลา น้ำหนักลดลงตามเป้าหมายและยอมปีนป่ายของเล่นมากกว่านั่งเฉยๆ เหมือนเมื่อตอนแรกรับ แต่แม้เจ้าก๊อตซิลลา จะผอมลงก็ไม่น่าจะส่งตัวกลับสู่ธรรมชาติได้เนื่องจากถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนอายุย่างเข้าปีที่ 4 ซึ่งอาจจะถูกต่อต้านจากจ่าฝูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ที่เสนอตัวแบ่งเบาภาระของทางราชการ ยืนยันว่าจะไม่นำเจ้าก๊อตซิลลา ไปหาผลประโยชน์ใดๆ หรือใช้เพื่อการโปรโมทใดๆ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลสัตว์จะจัดแผนการรักษาที่ประกอบด้วยการปรับโภชนาการและออกกำลังกาย โดยออกค่าใช้จ่ายเอง โดยระหว่างการรักษาทางกรมอุทยานฯ จะร่วมดูแลโดยตลอด ผู้เลี้ยงเดิมสามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถส่งมอบให้ผู้อื่นดูแลลิงแทนได้ เมื่อรักษาหายและมีสุขภาพดีแล้วต้องส่งคืนให้กลับมาอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ

ส่วนการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กรมอุทยานฯ ระบุว่าได้ทำการสำรวจประชากรลิงที่จังหวัดลพบุรี มีมากถึง 9,528 ตัว ทำหมันแล้ว 3,352 แล้ว โดยตั้งเป้าหมายในปีนี้จะทำหมันเพิ่มอีก 4,500 ตัว เพื่อให้ได้เป็น 80% ของประชากรลิงทั้งหมด จึงจะควบคุมประชากรได้อย่างมีนัยสำคัญ แบ่งเป็น พ.ศ. 2564 มีเป้าหมาย 2,500 ตัว พ.ศ. 2565 มีเป้าหมาย 1,500 ตัว พ.ศ. 2566 มีเป้าหมาย 900 ตัว

แต่อุปสรรค คือ ลิงเป็นสัตว์เรียนรู้เร็ว เมื่อเจ้าหน้าที่ไปวางกรงดัก เพื่อนำมาทำหมัน มันจะจดจำได้ พอไปอีกครั้งมันจะหลบซ่อน เจ้าหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจับตลอด จึงทำให้ไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงอยากให้สังคมเข้าใจว่ากรมอุทยานฯ ดำเนินการมาตลอดแต่ปัญหาของลิงที่ลพบุรี ที่สะสมมายาวนาน การแก้ปัญหาต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง