เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 เมษายน 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 เมษายน 2564

ตอนบนของไทย อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขณะที่ทั่วไทยมีโอกาสเจอฝนได้ทุกจังหวัด