7HDร้อนออนไลน์

ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 34 คน รอลุ้นผลตรวจอีก 691 คน

วันนี้ ( 9 เม.ย.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 06.30 น. ชลบุรีมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 34 คน อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี 12 คน ศรีราชา 5 คน บางละมุง 9 คน สัตหีบ 1 คน  บ้านบึง 1 คน พานทอง 3 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ มารับการรักษาที่ จ.ชลบุรี 3 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของ จ.ชลบุรี ขยับเพิ่มเป็น 781 คน ซึ่งภายในเดือน เม.ย. 64 นี้ พบผู้ติดเชื้อแล้วถึง  123 คน 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำแนกเป็น บุคคลในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ 1 คน พนักงาน ร้าน  Voice  Bar 1 คน บุคคลในครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ไปสถานบันเทิง กทม. 1 คน ผู้อาศัยอยู่ กทม.มารักษา 1 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก Topone  Club ( กทม.) 2 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 10 คน ( ชาวไทย 8 คน ชาวจีน 2 คน ) และผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ร้านฟริ้นสโตน 168 จำนวน 15 คน 

ส่วนผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงอีก 691 คน อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ทั้งนี้ สสจ.ชลบุรี ได้แจ้งผู้ที่ไปใช้บริการร้านฟริ้นสโตน 168 ร้านวันวาน 90 และร้านสนุกเกอร์ ฟริ้นสโตน ให้ไปลงทะเบียนรับการตรวจโควิด-19 นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด จะประชุมเพื่อวางมาตรการควบคุมโรค โดยจะออกคำสั่งปิดสถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด เป็นเวลา 14 วัน แต่ยังไม่มีการห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้งยังไม่มีคำสั่งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต้องกักตัว