เช้าข่าว 7 สี

หลายจังหวัดสั่งกักตัวเดินทางจากจังหวัดเสี่ยงสูง

ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดพะเยา ตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้หารือแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 หลังมีการติดเชื้อเพิ่มในระดับประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชุม เห็นควรให้ลดการจัดกิจกรรม ลดการรวมกลุ่ม การควบคุมสถานบริการ การจำกัดคน เข้าสถานบริการ เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ 5 จังหวัดเสี่ยงสูง คือจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม ต้องรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และงดเดินทางไปในที่ ที่มีคนจำนวนมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน CM Chana (เชียงใหม่ชนะ) และต้องกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 36 คน รวมมีผู้ป่วยสะสม 47 คน จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในกรณีผู้ป่วยใหม่ 36 คนนี้ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ถึง 182 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งจะเริ่มจัดตั้งและรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

เมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ อย่างอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จนถึง 12 เมษายน แล้ว พร้อมกันนี้ ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 5 จังหวัด เมื่อเข้าพื้นที่ต้อง สแกน คิวอาร์โค้ช รายงานตัว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกคน และต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ผู้ประกอบการโรมแรม และธุรกิจภาคบริการ ระบุว่า จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้โรงแรม รีอสร์ทในอำเภอหัวหินและใกล้เคียง ถูกโทรแจ้งยกเลิกการจองห้องพักช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วกว่า ร้อยละ 30 โดยเฉพาะการจองแบบครอบครัว ถูกยกเลิกมากที่สุด

ที่จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมือง และร่วมสรงน้ำพระพุทธชินราชองค์จำลอง พระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดใหญ่ ตอนนี้ คณะกรรมการโรคติดจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด ต้องเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและกักตัวเองภายในบ้านพัก 14 วัน สถานบันเทิงลดเวลาการให้บริการเหลือเวลาเที่ยงคืน เน้นย้ำการลงทะเบียน Save Phitsanulok โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

เช่นเดียวกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เพิ่มความเข้มข้นควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ผู้คนจะกลับบ้านช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด ต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าที่สาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังอาการ และให้กักตัวเองที่บ้าน 10 วัน พร้อมเข้มคัดกรองพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัด ที่ประกาศยกระดับ ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด ต้องรายงานตัวและกักตัวที่บ้าน 14 วัน ได้แก่จังหวัดลำปาง เพชรบูรณ์ สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร อุดรธานี นครพนม อำนาจเจริญ สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ นครราชสีมา สิงห์บุรี และยังมีอีกหลายจังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณา