เช้าข่าว 7 สี

สงกรานต์ปีนี้ สธ.ให้เฝ้าระวังสูงสุด

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทะลุ 30,000 คนแล้ว และยังมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งที่ไม่แสดงอาการ และยังไม่ได้รับการตรวจอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาว ร่างกายแข็งแรง ต้องระวังอาจแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว อาจจะส่งผลต่อผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว หากติดเชื้อมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

และในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ หลายคนวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ผู้ที่เดินทางระมัดระวัง และป้องกันการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด ให้นึกเสมอว่าทุกพื้นที่มีความเสี่ยง อย่าประมาท ยกการ์ดให้สูง เลี่ยงการพูดคุย รวมกลุ่มกันระหว่างเดินทาง และเมื่อถึงที่หมาย ก็ขอให้อยู่ภายในวงล้อมครอบครัว เลี่ยงการไปพบปะครอบครัวอื่น และไม่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ของพื้นที่นั้นๆ

และสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ก็ยังต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน แล้วไปรับเชื้อมา ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ และสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้เช่นกัน