เช้าข่าว 7 สี

จุฬาฯ ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาโรคผิวหนังแห้ง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันรักษาผู้ป่วย 2 คน ที่มีปัญหาผิวหนังแข็ง และปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จ เป็นครั้งแรกของไทย

โดยวิธีการรักษา แพทย์จะใช้ยาที่ออกฤทธิ์ตามกลไกการเกิดโรค ทั้งยาขยายหลอดเลือดแดง  ยาปรับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และ ยาที่ช่วยชะลอ หรือลดการเกิดพังผืด ซึ่งยาทั้ง 3 ชนิด จะใช้รักษาร่วมกันถึงได้ผลดี แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามไปอย่างรวดเร็ว แพทย์จะใช้วิธีจัดระเบียบระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งจะช่วยลดการทำลายผิวหนังภายนอกและอวัยวะภายในร่างกาย ไม่ให้เกิดความเสียหาย

สำหรับโรคผิวหนังแข็ง และปอดเป็นพังผืด เป็นโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ผิวหนังภายนอกแข็งด้าน และหากเป็นอวัยวะภายใน ก็จะเป็นพังผืดแข็ง ทำให้กระบวนการทำงานของอวัยวะภายในทำงานได้ไม่ดี ติดขัดรุนแรงจนถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลว มีผลถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง