ข่าวดึก 7HD

ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทะลุ 30,000 คนแล้ว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เตือน ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทะลุ 30,000 คนแล้ว และยังมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งที่ไม่แสดงอาการ และยังไม่ได้รับการตรวจอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาว ร่างกายแข็งแรง ต้องระวังอาจแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว อาจจะส่งผลต่อผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว หากติดเชื้อมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

และในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ หลายคนวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ผู้ที่เดินทางระมัดระวัง และป้องการการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด เลี่ยงการพูดคุย รวมกลุ่มกันระหว่างเดินทาง และเมื่อถึงที่หมาย ก็ขอให้อยู่ภายในวงล้อมครอบครัว เลี่ยงการไปพบปะครอบครัวอื่น และไม่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ

และสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ก็ยังต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน แล้วไปรับเชื้อมา ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ และสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้เช่นกัน

ประชาชนทยอยคืนตั๋วเดินทางช่วงสงกรานต์ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง ประกาศคืนเงินค่าตั๋วโดยสารให้เต็มราคา เพื่อช่วยเหลือประชาชนและร่วมกันป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หรือหมอชิต เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์บ้างแล้ว แต่ไม่คึกคัก โดย บขส. เปิดให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายนนี้ สามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม หรือเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ยกเว้นผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ“เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ล่าสุดมีผู้โดยสารคืนตั๋วฯ แล้วกว่า 738 คน

เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย มีผู้โดยสารทยอยติดต่อคืนตั๋วเดินทางที่จองล่วงหน้าไว้ เพื่อขอรับเงินคืน ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 64 รวม 4,848 ซึ่งทาง รฟท. เปิดให้คืนตั๋วเดินทางได้ ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยจะได้รับเงินคืนเต็มราคา แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ซื้อตั๋วโดยสารรายบุคคล, ตั๋วโดยสารหมู่คณะ, ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ, ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า แต่หากออกตั๋วโดยสาร ด้วยการชำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น

ส่วนกรณีที่จังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นผู้ที่จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ต ให้แนบไฟล์ตั๋วยื่นคำร้องขอคืนเงินทางอีเมล

ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอมรับการแพร่ระบาดครั้งนี้สร้างความกังวลให้กับภาคเอกชนมากกว่าระลอกที่แล้ว เนื่องจากเป็นการติดเชื้อในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เป็นกลุ่มที่ต้องพบปะกับผู้คนมากมาย จึงกระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมได้ยาก กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จากเดิมที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้พุ่งสูงกว่า 13.9 ล้านคน, เสียชีวิตแล้ว 2.9 ล้านคน ขณะที่บ้านเราวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่อีก 405 คน แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 391คน และมาจากต่างประเทศ 14 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งทะลุ 30,310 คน