7HDร้อนออนไลน์

ศบค.เคาะแล้วปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 10-23 เม.ย. 64

วันนี้ ( 9 เม.ย.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เปิดเผยว่าทิศทางผู้ติดเชื้อในประเทศจะคงพุ่งขึ้นอยู่เช่นนี้ ศบค.ชุดเล็ก จึงประชุมร่วมกันและมีมติให้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลในเวลา 24.00 น. วันนี้ เพื่อปิดสถานบริการเสี่ยงแพร่โรค ใน 41 จังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือถึงวันที่ 23 เม.ย.64 ส่วนกิจการอื่นๆ รวมถึงร้านอาหารยังสามารถจำหน่ายสุรา นั่งดื่มในร้านได้ แต่หากพบสถานประกอบการอื่นๆ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 ผู้ว่าฯ มีอำนาจสั่งปิดได้เช่นกัน จึงขอให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค

สำหรับอีก 36 จังหวัด ศบค.มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการได้ หากสถานการณ์มีแนวโน้มควบคุมได้ดีขึ้น ให้อำนาจผู้ว่าฯเสนอศบค. กำหนดมาตรการผ่อนปรน