7HDร้อนออนไลน์

ขยายเตียงรองรับผู้ป่วย แก้ปัญหา รพ.เอกชน อ้างน้ำยาหมด-งดตรวจโควิด

วันนี้ ( 9 เม.ย.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เผยถึงการบริหารจัดการสถานการณ์ระบาดใน กทม. ซึ่งพบว่า รพ.เอกชนหลายแห่งไม่รับตรวจหาเชื้อโควิด โดยอ้างว่าน้ำยาหมด ศบค.จึงได้เชิญนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเข้าหารือ ว่าน้ำยาตรวจไม่หมด แต่ปัญหาเกิดกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ รพ.เอกชนที่รับตรวจเมื่อผลติดเชื้อ ต้องรับรักษาด้วย ทำให้เตียงผู้ป่วยเต็มเกินศักยภาพของ รพ.เอกชน จึงตรวจต่อไม่ได้ แล้วแจ้งว่าน้ำยาหมด แต่จริงๆ คือความต้องการเตียง ดังนั้น กทม.จึงต้องขยายศักยภาพ เบื้องต้นทำได้ประมาณ 5,000 เตียง จัดทำฮอสพิเทลในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันตัว และจัดตั้ง รพ.สนาม ใน รพ.บางขุนเทียน หรือบางกอกอารีนา ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีกาประชุมเพื่อจัดการปัญหา เพื่อให้ รพ.เอกชนตรวจหาเชื้อโควิด แล้วผ่อนคลายกฎ ให้ส่งต่อผู้ป่วยไม่มีอาการ ไปยัง รพ.สนาม เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อระบบสาธารณสุข

ส่วนปัญหาการจัดหาวัคซีน ซึ่งทำให้นายกฯ ไม่สบายใจ เนื่องจากความต้องการวัคซีนมีมากขึ้น แต่จำนวนวัคซีนมีไม่เพียงพอ วัคซีนที่รัฐจัดให้จำนวน 70 ล้านโดส เพียงพอกับประชาชน 35 ล้านคน แต่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้องฉีดให้ได้ 40 ล้านคน วัคซีนจึงขาดอยู่อีก 10 ล้านโดส สำหรับประชาชนอีก 5 ล้านคน นำไปสู่การจัดหาวัคซีนทางเลือก ซึ่งสภาหอการค้ามีความสามารถในการจัดหา แต่ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐสบันสนุน โดยเฉพาะจดหมายรับรองของภาครัฐ หรือขอให้องค์การเภสัชกรรม ( อภ.) สั่งซื้อแล้วให้เอกชนซื้อต่อ

ทั้งนี้ ศบค.มอบได้มอบ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีน และขอให้ได้ผลสรุปภายใน 1 เดือน เพื่อขับเคลื่อนโดยเร็ว  นอกจากนี้ นายกฯ ยังขอให้เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ล่าช้า เช่น จ.ภูเก็ต ฉีดวัคซีนต่อวันมากถึง 14,000 คน  รวมทั้งยังจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.เอกชน เนื่องจากคนไข้ไปกระจุกตัวใน รพ.เอกชน แต่หมอ รพ.เอกชนได้รับวัคซีนไม่เพียงพอ