ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยวใช้น้ำซ้ำ สู้วิกฤตน้ำขาดแคลน

ตีตรงจุด ยังอยู่ในเรื่องของน้ำ วันนี้ชวนไปดูน้ำมือสอง ที่มีการนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว...