เจาะประเด็นข่าว 7HD

บรรยากาศหยุดวันแรก คนแห่เดินทางออกต่างจังหวัด รถแน่นหลายเส้นทาง

การจราจรบนถนนสายเอเชีย เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดทางภาคเหนือ การจราจรเต็มทุกช่องทาง มีชะลอตัวเป็นช่วงๆ ส่วนการจราจรบนถนนสาย 347 ปทุมธานี-บางปะหัน ช่วงผ่านอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าเชื่อมต่อถนนสายเอเชีย ที่ต่างระดับบางปะหัน มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน คาดคืนนี้ประชาชนจะยังคงเดินทางกลับกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดวันแรก 

ส่วนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ บรรยากาศการเดินทางบนถนนพหลโยธินมุ่งสู่ภาคเหนือ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนต่างทยอยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจราจรบนถนนพหลโยธินขาขึ้น บริเวณสี่แยกหน้าค่ายจิรประวัติ เริ่มมีปริมาณรถติดสะสมเพิ่มขึ้น และไปกระจุกตัวบริเวณสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ ปริมาณรถหนาแน่นขึ้นเป็นช่วงๆ ตำรวจจราจรต้องคอยควบคุมสัญญาณไฟ ระบายรถไม่ให้ติดสะสมบนสะพานเดชาติวงศ์ หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนสะพาน โดยรถที่ผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ เมื่อหลุดพ้นสัญญาณไฟจราจรได้แล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติ 

ขณะที่การจราจรขาเข้าตัวจังหวัดสระบุรี เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณรถมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะจุดซ่อมสร้างกิโลเมตรที่ 91 พื้นที่อำเภอหนองแค มีรถติดสะสม เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่ง เมื่อพ้นจุดดังกล่าวทำความเร็วได้เป็นบางช่วง ส่วนถนนมิตรภาพรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ แต่จะไปชะลอตัวช่วงขึ้นเนินเขา ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ไปจนถึงอำเภอมวกเหล็ก เชื่อมต่อตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง